Tien ondernemers zijn door de eerste selectie gekomen van de jury van Agrarisch Ondernemer van het Jaar. Uit de vele aanmeldingen en voordrachten zijn deze topondernemers geselecteerd. Een jury onder leiding van voorzitter Marc Calon van LTO Nederland bekijkt hen nader en kiest de Agrarisch Ondernemer 2019. De bekendmaking is op 28 maart 2019. Op deze dag wordt ook de Publieksprijs uitgereikt aan de ondernemer die de meeste publieksstemmen weet te vergaren.

Maargies Hoeve

De Maargies Hoeve in Kallenkotte (Ov.)

De Maargies Hoeve van Lu Nijk, Henny Schoemaker en de drie kinderen, is een florerend melkveebedrijf, met een grote zorgtak op drie locaties, en horeca. Alles grijpt in elkaar op dit bedrijf.

 • 370 koeien
 • 200 stuks jongvee
 • 235 ha land
 • zorgtak op drie locaties
 • horeca

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Maatschap Sturm

Familie Sturm, akkerbouwer in Ens (Fl.)

Maatschap Sturm teelt aardappelen, graan, suikerbieten, uien, peen en witlof. Het bedrijf maakt een snelle groei door en richt zich op precisielandbouw, onder meer als deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit staan voorop.

 • 160 ha teelten in aardappelen, suikerbieten, uien, peen, witlof en graan
 • precisielandbouw

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Hamletz

Familie ten Have-Mellema, varkenshouderij/akkerbouw in Beerta (Gr.)

De familie Ten Have laat met hun duurzame varkensvleesmerk Hamletz zien dat een beter leven voor varkens echt kan. Ze luisteren naar wensen van mens, dier en omgeving en vertalen die naar hun bedrijf.

 • 250 ha akkerbouw (wintertarwe en lupine)
 • 600 zeugen
 • 4.900 vleesvarkens
 • productie biogas

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Pluimveebedrijf Van der Veen

Familie van der Veen in Oud-Bergentheim (Ov.)

Een modern en innovatief pluimveebedrijf dat vooroploopt in de sector op het gebied van energie, mestbehandeling, afzet en promotie. Een deel van de eieren wordt afgezet aan supermarkten.

 • 40.000 vrije-uitloophennen
 • 32.000 scharrelhennen
 • 65 vleeskoeien

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Van Geel Chrysanten & Orchideeën

Martijn van Geel en Johan Booster, Chrysanten & Orchideeën in Erica

Van Geel Chrysanten en Orchideeën heeft bij de bedrijfsvoering toekomstbestendig, flexibel en werken met blije mensen hoog in het vaandel staan. Hun slogan is ‘simply better’.

 • 5 ha orchideeën
 • 5 ha chrysanten
 • 60 medewerkers
 • energieproductie met 4 wkk’s, 2 ketels en 2.300 zonnepanelen

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Zandhoeve Holsteins

Jan Pieter en Margaretha van Tilburg, melkveehouderij in Hellum (Gr.)

Grondgebonden, zeer energiezuinig en open armen naar de samenleving. Dat is Zandhoeve Holsteins van Jan Pieter en Margaretha van Tilburg. De focus ligt op het verder verduurzamen van het bedrijf.

 • 120 ha
 • 137 melkkoeien
 • 80 stuks jongvee

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Agro Giethoorn

Pieter Winter, akkerbouw en pluimveehouderij in Giethoorn (Ov.)

Deze circulaire onderneming steunt op vier pijlers: akkerbouw, pluimvee, energieproductie en drogen van restproducten. Intensieve samenwerking met boeren in de regio en met de agro-industrie.

 • 500 ha akkerbouw
 • 115.000 vleeskuikens
 • energieproductie biogas / WKK
 • drogerijen

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Betuwe Groep

Karel Huibers, boomkwekerij in Opheusden (Gld.)

Betuwe Groep is een van de grotere bedrijven in de boomteelt. De drie dochterbedrijven van dit bedrijf zetten wereldwijd bomen en planten af aan tuincentra en hoveniers. Op de loonlijst staan 32 werknemers.

 • boomkwekerij met 10 ha containerteelt en 25 ha laanboomteelt
 • 900 soorten
 • 80% export

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Fa. P.N. Slagter

Familie Slagter, vollegrondsgroenteteelt in Andijk (NH)

Ze telen bloemkool op 140 hectare en doen zelf de verkoop. Ze werken met oog voor de klant en de omgeving. De drie oudere broers (Bas (60), Nico (56) en Ton (53)) dragen het bedrijf nu over aan de jongere Slagters (Pé (28), Kees (26), Ruud (22) en Paul (20)).

 • 140 ha bloemkool
 • 3 vaste medewerkers
 • 20 flexwerkers

Bekijk hier de bedrijfsreportage

Melkveebedrijf Jonge Linde

Edwin en Bianca Franzen, melkveehouderij in Oudekerk aan de Amstel (NH)

Duurzaam produceren staat voorop bij Edwin en Bianca Franzen. De mineralenkringloop is vrijwel gesloten op dit grondgebonden bedrijf. Het echtpaar is actief in het natuurbeheer en ontvangt schoolklassen en groepen uit de regio Amsterdam.

 • 125 koeien
 • 60 stuks jongvee
 • 30 fokschapen
 • 72 ha grasland

Bekijk hier de bedrijfsreportage