De Korenschoof, akkerbouw en geitenhouderij in Kamperland (Zeeland)

Gezonde voeding bereikbaar maken voor iedereen, dat is het doel van Kees en Connie Steendijk. Ze betrekken de omgeving bij hun biologische bedrijf en zijn scherp op de kwaliteit van hun producten. Naast akkerbouwers zijn zij sinds twee jaar ook biologisch geitenhouders.

  • in maatschap met zoon en twee dochters
  • 66 hectare biologische gewassen: rode en gele ui, aardappelen, spelt, pompoen, grasklaver
  • boerderijwinkel met verkoop biologische producten
  • samenwerking met lokale bakker (eigen brood: het Korenschoofje)
  • 700 geiten in biologische houderij

Gezonde voeding als missie

Gezonde voeding bereikbaar maken voor iedereen, dat is het doel van Kees en Connie Steendijk. Ze betrekken de omgeving bij hun biologische bedrijf en zijn scherp op de kwaliteit van hun producten. Naast akkerbouwers zijn zij sinds twee jaar ook biologisch geitenhouders.

In het Zeeuwse Kamperland namen Kees (53) en Connie (51) Steendijk achttien jaar geleden de boerderij over van de ouders van Kees. Ze kozen er direct voor om te schakelen van gangbare akkerbouw naar biologische. “De meeste gewassen leverden toen niet zoveel op. We zagen in dat we door biologisch te gaan telen, een meerwaarde konden realiseren”, vertelt Kees Steendijk.

Het duurde ongeveer vijf jaar voor de omschakeling bij De Korenschoof volledig was. “We zijn allebei van agrarische afkomst, maar waren chemisch opgeleid”, legt Steendijk uit. “Door veel met collega’s te praten die biologisch werken en met advies van voorlichters is het uiteindelijk goed gelukt om alle gewassen biologisch te telen.”

Al snel kregen de akkerbouwers een samenwerking met een bakker, waarmee ze lokaal producten in de markt zetten. Het biologische brood ‘Korenschoofje’ is hun visitekaartje. Via de boerderijwinkel verkopen ze eigen producten en die van collega-bioboeren. Ze willen zo gezonde voeding bereikbaar maken voor iedereen. Steendijk: “We zijn als voedselproducent verantwoordelijk voor wat mensen eten, en willen daarom de hoogste kwaliteit bieden.”

Die verantwoordelijkheid werkt door in de bedrijfsvoering. Zo wordt er al tien jaar niet meer geploegd. De bodem heeft hierdoor een betere vochtvoorziening en blijft stabieler, zo geven ze aan. Bovendien scheelt het in brandstof en is dus beter voor het milieu.

Waar dat kan, wordt op De Korenschoof gewerkt met innovaties. De Steendijks werken bijvoorbeeld met een rijpadensysteem en precisiezaaien. Met een nieuwe machine die recent is ontwikkeld, de Multi Tool Trac (onlangs als noviteit op de biovakbeurs te zien) halen ze binnenkort een nieuwe, elektrisch aangedreven werktuigdrager in huis.

Gek op graan

Steendijk richt zich daarnaast op het verbeteren van de kwaliteit van het graan dat hij produceert. “Ik ben gek op graan en verdiep me graag in nieuwe teeltsystemen. De graanteelt ontwikkelt zich nauwelijks in opbrengst: in 1985 haalde ik 10 ton per hectare van het land, nu is dat nog zo. Dus moet je het elders zoeken, niet resistentie op de eerste plaats zetten, maar kijken hoe voedingstechnisch het niveau omhoog kan.” Hij praat in ‘Brussel’ mee in een overleg waarin wordt nagedacht over een hogere graankwaliteit, bijvoorbeeld via oude rassen die een betere verteerbaarheid hebben.

In 2016 breidden de akkerbouwers hun bedrijf uit met een biologische geitenhouderij. Dat kwam voort uit ‘stoeien met het bouwplan’, legt de ondernemer uit. “We werken hier op zware klei, wat goede vruchtbare grond is, maar waarop niet alle gewassen het goed doen. Grasklaver is arbeidstechnisch interessant en kunnen we omzetten naar melk. Daarbij hebben we gekozen voor geiten, omdat biologische geitenmelk al een tijdje in de lift zit.”

Ze zijn tot nu toe tevreden over de uitbreiding. Bio-geitenmelk is een gezond product en past goed in de bedrijfsmissie. Er is een nieuwe stal bijgebouwd en ze melken nu 500 van de 700 geiten. Ze werken aan de aanvraag voor een vergunning voor de jongveestal.

De Steendijks betrekken mensen uit de buurt bij hun bedrijf. Zo doen ze mee aan het project Boer zoekt Buur. Het is een crowdfundingproject waarbij belangstellenden € 250 inleggen en voor € 300 aan producten uit de boerderijwinkel voor terugkrijgen. De ondernemers steken het geld in het opwekken van zonne-energie. Het project is met 40 deelnemers een succes, zegt Steendijk. “Niet alleen buurtbewoners, maar ook Duitse en Belgische toeristen die hier vaak vakantie houden, doen mee.”