Marc Calon (voorzitter)

Algemeen voorzitter LTO Nederland

Marc Calon werd geboren in Zeeuws-Vlaanderen waar zijn grootouders een boerderij hadden. Op jonge leeftijd verhuisde hij naar de provincie Groningen waar zijn vader een boerderij kon pachten in Zuurdijk. Calon volgde het atheneum op het Maartenscollege in Haren, waarna hij landbouwtechniek in Wageningen ging studeren.

Na zijn afstuderen werd Calon docent en bestuurder in landbouworganisaties. In 1995 werd hij gekozen tot lid van Provinciale Staten van Groningen, vier jaar later werd hij voor de eerste keer gekozen tot gedeputeerde. In 1999, 2003 en 2007 was hij steeds lijsttrekker bij de Statenverkiezingen voor de PvdA.

Alexander van der Lely

CEO Lely Holding

Als CEO is mijn voornaamste taak om onze koers te bepalen en de onderneming zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst. Onze strategie moet duidelijk worden uitgedragen: Lely wil marktleider blijven op het gebied van geautomatiseerde melksystemen én topspeler zijn als fabrikant van machines voor de ruwvoederwinning. Ik ben persoonlijk verantwoordelijk voor R&D, Product Development en onze HR-strategie.’

Rens Buchwaldt

Lid raad van bestuur Wageningen UR

Rens Buchwaldt (55) is per 1 september 2017 benoemd tot lid van de raad van bestuur van Wageningen UR. Buchwaldt beheert de portefeuille Finance, Business & Services. Daar valt onder meer de ontwikkeling van de campus onder.

Buchwaldt was van 2006 tot 2016 directeur bij Royal FloraHolland. Daarvoor was hij CFO bij Koninklijke Ahrend. Eerder werkte hij in internationale rollen bij NCR Corp (Europa en VS), Bell & Howell (VS) en IconMedialab (Zweden).

Thijs Cuijpers

Directeur LTO Nederland

Cuijpers (1959) studeerde in 1983 af aan de Landbouwuniversiteit Wageningen (zoötechniek). Daarna was hij werkzaam in het landbouwonderwijs en bij het toenmalige ministerie van LNV. Bij LNV werd hij in 1992 senior-beleidsmedewerker voortgezet agrarisch onderwijs.

Bij LTO Nederland is hij eerder werkzaam geweest in de periode 1995-2005. Hij was eerst belast met grondzaken en milieu. Later werd hij achtereenvolgens secretaris van de LTO-vakgroep Melkveehouderij, sectormanager veehouderij en plaatsvervangend directeur van LTO Nederland.
De versterking van de (inter)nationale belangenbehartiging in LTO-verband zal worden ingevuld aan de hand van vijf centrale thema’s. Dit zijn het verduurzamen van de Nederlandse land- en tuinbouw, goed werkgeverschap, kennis en innovatie, omgevingsbeleid en internationaal landbouwbeleid.

Marc Jansen

Directeur Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL)

Marc Jansen studeerde in Wageningen, werkte in zijn jeugd op boerderijen en begon zijn carrière bij boerenkoepel LTO Nederland. Hij is directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel CBL, is de belangenbehartiger voor detaillisten in de levensmiddelenbranche. Supermarkten zijn de belangrijkste leden. Het CBL richt zich als koepelorganisatie vooral op de gemeenschappelijke thema’s als: voedselveiligheid, duurzaamheid, gezondheid en arbeidsvoorwaarden.

Koos Dekker

Docent bedrijfskunde aan HAS Hogeschool in Den Bosch

Koos Dekker (1959) heeft de HAS in Leeuwarden gevolgd. Na 6 jaar in het Westland gewerkt te hebben als veredelaar, heeft hij de studie Bedrijfseconomie in Rotterdam gedaan.

Sinds 1989 is hij verbonden aan HAS Hogeschool bij de opleiding Bedrijfskunde & Agrifoodbusiness. Hier begeleidt hij jonge (agrarisch) ondernemers op weg naar het zelfstandig ondernemerschap. En dan gaat het niet alleen om rekenen, maar ook het signaleren van kansen die de veranderende wereld meebrengt en dan keuzes maken die bij de ondernemer passen.

Nicolette Klijn

Zelfstandig consultant op het gebied van innovatie, verduurzaming en circulaire economie

Nicolette Klijn ging na het Stedelijk Gymnasium in Haarlem biologie studeren in Wageningen. Met name microbiologie trok haar aandacht en na haar studie aan de universiteit van Wageningen belandde ze onder andere bij NIZO Food Research en de plantenziektenkundige dienst van het ministerie van Landbouw. Al snel vervulde ze rollen in het management. “Het makelen van kennis is eigenlijk als een rode draad door mijn carrière verweven.” In 2007 werd zij directeur operations werd bij de Gezondheidsdienst voor Dieren te Deventer. In 2012 begon ze voor zichzelf en als zelfstandige werkt ze voor ketenpartners en start-ups zoals HarvestaGG dat duurzame producten van gras maakt. Hierin kan ze haar kennis van microbiologie, processen en R&D combineren. Innovatie, de biobased economy en het makelen van kennis staan hierin centraal

Annechien ten Have

Varkenshouder en akkerbouwer Hamletz uit Beerta (Gr.)

Agrarisch Ondernemer van het jaar 2019