De NVM is de grootste Nederlandse vereniging voor makelaars en vastgoeddeskundigen met een uitstekende belangenbehartiging. De agrarisch NVM-makelaar beantwoordt al uw vastgoedvragen. Of het nu een akkerbouwbedrijf is, een melkveehouderij, een paardenhouderij, pluimveebedrijf, tuinbouwbedrijf, varkenshouderij of een bedrijf voor vleeskalveren. Uw agrarische NVM-makelaar is altijd op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen en weet de weg bij de gemeente. Daardoor kan hij u in een persoonlijk gesprek van advies voorzien over uw mogelijkheden.

Meer informatie: www.nvm.nl/agrarisch