‘Koe en natuur horen bij elkaar’

De melkveestapel op het biologisch-dynamische melkveebedrijf van Klaas, Linda en Niels Rodenburg groeit naar honderd koeien. Tegelijkertijd neemt het areaal toe. Zo blijven de kringlopen op het bedrijf gesloten.

Een gesloten kringloop van mineralen, daar streeft Klaas Rodenburg naar. Alles hoort met elkaar in balans te zijn. Veebezetting en bodemvruchtbaarheid staan daarbij centraal. Meer koeien? Dan ook meer grond. Simpeler kan hij het niet zeggen.

De natuur is een onlosmakelijk onderdeel van de balans op het bedrijf. Rodenburg doet er alles aan om de weidevogels een goed biotoop te bieden. Helaas komen er ook veel ganzen op zijn percelen foerageren. “Blijkbaar kiezen die ook voor een gezonde voeding”, zegt hij met een glimlach. “Maar ik zie ze toch liever gaan dan komen.”

Klaas en Linda Rodenburg uit het Noord-Hollandse Uitgeest hebben samen met hun zoon en bedrijfsopvolger Niels een biologisch-dynamisch melkveebedrijf. De andere kinderen helpen regelmatig mee. Kortom, een echt familiebedrijf.

Energieneutrale stal

Het aantreden van de opvolger is de reden voor de nodige aanpassingen en investeringen in de afgelopen jaren. De oude, bewerkelijke potstal heeft in 2014 plaatsgemaakt voor een duurzame, energieneutrale ligboxenstal. De koeien liggen in strooiselboxen op een dikke laag stro. Voor de klauw- en uiergezondheid is dat een flinke stap vooruit, zegt Rodenburg. “En in vergelijking met de oude situatie is de ammoniakuitstoot een stuk lager. Dat is het effect van de emissiearme vloer die de vaste mest en gier van elkaar scheidt.”

Voor de nieuwbouw telde het bedrijf 55 melkkoeien; doel is om over een paar jaar 100 koeien te melken. Op dit moment staan er 80 koeien in de stal. Stap voor stap groeit de veestapel. Rodenbrug spreekt over een organische ontwikkeling. “Wij boeren dicht bij de natuur, de kringloopgedachte spreekt ons aan. Als we meer koeien willen melken, moeten we dus ook een groter areaal hebben. We hebben de laatste jaren dan ook fors ge├»nvesteerd in grond.”

De afzet van de groeiende melkproductie is geen enkel probleem, in tegendeel. “Ze smeken om onze melk”, zegt Rodenburg. “Wij beuren op dit moment een prima melkprijs. Dat is het gevolg van vraag en aanbod. Onze productiekosten liggen natuurlijk een stuk hoger dan in de gangbare melkveehouderij, maar mij hoor je echt niet klagen over onze melkprijs.”

De veestapel is gevarieerd en kleurrijk. Op het bedrijf lopen Blaarkoppen rond en ook runderen met MRIJ-, Brown Swiss- en Fleckviehbloed. “Een mooi gezicht, maar vooral ook functioneel. Op ons extensieve bedrijf vreten de koeien vrijwel alleen ruwvoer. Onze kruislingen kunnen dat goed aan. Het zijn robuuste en probleemloze dieren met een voor een biologisch-dynamisch bedrijf zeer acceptabele melkproductie van bijna 7.000 liter per jaar.”

Boeren met natuur

Uitgesteld maaien, slootkantenbeheer, nestbescherming, plas-dras, extensieve begrazing; Rodenburg past het allemaal toe. Voor een flink deel van zijn percelen heeft hij een beheerovereenkomst afgesloten. Voor de grond die hij voor een schappelijke prijs pacht van Staatsbosbeheer en Landschap Noord-Holland gelden strikte beheervoorschriften. “De slootkanten staan vol bloemen en in de weilanden nestelen veel soorten vogels. Ik vind dat een belangrijk onderdeel van ons bedrijf.”

De basisscholen in de regio kunnen zich inschrijven voor een bedrijfsbezoek in het voorjaar. Daar wordt vaak gebruik van gemaakt. “Ik laat de kinderen vooral dingen doen. Schapen voeren, een koe melken, de stal uitvegen. Belevend leren noemen wij dat. Ze leren veel meer van een dagje in de stal en op het land dan van een verhaal op school. Ik hoorde een kind zeggen dat zij het bezoek aan onze boerderij leuker vond dat een dagje naar de Efteling. Dat is toch een cadeautje?”

Bedrijfsgegevens

Klaas, Linda en Niels Rodenburg
Biologisch-dynamische melkveehouderij, Uitgeest (N.H.)

  • 80 melkkoeien en 80 schapen
  • melkproductie per koe: 6.900 kilo
  • grond in gebruik: 100 hectare
  • agrarisch natuurbeheer
  • educatie leerlingen basisscholen
  • boerderijcamping