Novifarm

Akkerbouwbedrijf Novifarm is een samenwerking tussen vijf families. Het bedrijf omschrijft hun aanpak als coöperatie 2.0. Onder meer dankzij die samenwerking kunnen eindgebruikers worden beleverd.

  • Akkerbouwbedrijf met deelname van vijf families.
  • Omvang 750 hectare.
  • Bouwplan bestaande onder meer uit aardappelen, granen en suikerbieten.
  • Actief met precisielandbouw en zonne-energie.
  • Deelnemer aan het akkerrandenproject Hoeksche Waard onder leiding van de agrarische natuurbeheerorganisatie CCHW.
  • Deelnemer Veldleeuwerik-project in een verder streven naar duurzame akkerbouw.

Opzet Novifarm is coöperatie 2.0

Novifarm in Numansdorp is een akkerbouwbedrijf met een omvang van 750 hectare. Het bedrijf is een samenwerkingsverband van vijf families. Dankzij de samenwerking is het bedrijf in staat precisielandbouw toe te passen en kunnen eindgebruikers direct worden beleverd.

Dik Kruijthoff is één van mede-eigenaren van het bedrijf. “Novifarm is ontstaan in 2007 als een samenwerking tussen de families Noordam en Visser, vandaar de naam. Vervolgens hebben zich in de loop van de jaren drie andere families bij het initiatief aangesloten en heeft Novifarm zich verder ontwikkeld.”

Novifarm is opgezet als een VOF. Kruijthoff: “We werken met de vijf bedrijven vanuit één portemonnee, één bouwplan en één exploitatie. De knip zit ‘m bij de roerende en onroerende zaken. Onroerende zaken zijn eigendom van de individuele bedrijven, roerende zaken, zoals machines, zitten in Novifarm.” Het is een samenwerkingsvorm die volgens Kruijthoff het beste werkt. “We hebben een gemeenschappelijk belang. De vennoten investeren per hectare een minimumbedrag waarmee we de exploitatie doen. De opbrengsten delen we op basis van de afspraken of investeren deze in het bedrijf. Het betekent ook dat iedere deelnemer te maken heeft met prijsfluctuaties van de gewassen.”

Kruijthoff omschrijft de aanpak als de coöperatie 2.0. In de omgeving van Novifarm zijn coöperatieve bedrijven gevestigd, zoals Nedato, CZAV en Cosun. “Deze coöperaties ondersteunen akkerbouwers met de verkoop van producten en bij de inkoop. Die coöperaties zijn voor ons belangrijk. Wat we met Novifarm doen is een ‘bottom-up coöperatie’ in het klein die gericht is op effectiviteit en efficiency op en rond het boerenerf. Hierdoor ontstaat ruimte en rendement voor zowel een achterwaartse als een voorwaartse ketenintegratie. Door de grootte van onze onderneming kunnen we bijvoorbeeld ons eigen pootgoed telen waardoor we kunnen werken aan de kwaliteit. Wat we ook doen, is zelf aardappelen wassen en direct afzetten naar de eindgebruiker.” Kruijthoff noemt als voorbeeld Bram Ladage. Deze keten van snackbars koopt aardappelen jaarrond direct bij Novifarm in. Vervolgens worden de aardappelen met schil vers gesneden in de snackbar.

Het zijn naar het idee van Kruijthoff belangrijke voordelen van de samenwerking. Dat is ook terug te vinden in de aanschaf van bijvoorbeeld trekkers en inschuurlijnen. “Door onze manier van werken is er ruimte voor zowel vervangings- als diepte-investeringen. Dat zie je terug in ons materieel, dat is modern.

Actief met precisielandbouw
Novifarm is actief met precisielandbouw. Mede-eigenaar Léon Noordam is binnen de onderneming verantwoordelijk voor dit bedrijfsonderdeel. Noordam omschrijft de aanpak hiervoor ‘om een grootschalige efficiënte manier te combineren met de vraagbehoefte van gewassen binnen verschillende percelen’.  De precisielandbouw biedt voordelen met het variabel doseren van gewasbeschermingsmiddelen en het aanpassen van pootafstanden en zaaidichtheden van gewassen.

“We hebben op het bedrijf percelen van 5 tot 30 hectare. Binnen zo’n perceel kan de variatie groot zijn. We hebben percelen waar bijvoorbeeld een deel 40% afslibbaar is, en een ander deel 12%.  Op basis van onder meer historische kaarten en bodemscans is in beeld gebracht wat de diverse bodemcondities zijn. Vervolgens kunnen deze worden omgezet in data voor de invoer in bijvoorbeeld de trekkers. Eenmaal in het veld wordt op basis van deze data gericht gepoot of gezaaid”, legt Noordam uit.

Ook tijdens het groeiseizoen kan met sensoren een beeld worden verkregen van de groeiomstandigheden van het gewas. Data kunnen worden verzameld bijvoorbeeld over de bovengrondse biomassa bij aardappelen of de aanwezigheid van stikstof in de plant en is gericht bemesten mogelijk.

Novifarm ziet ook mogelijkheden in zonne-energie. Het bedrijf is onder meer dankzij de SDE-subsidie binnenkort in staat om met zonnepanelen op de daken van bewaarschuren een vermogen van 0,5 MW te leveren. Het is één van de plannen die het bedrijf heeft met zonne-energie. Energie-opslag en het plaatsen van zonnepanelen op percelen van mindere kwaliteit zijn andere opties die Novifarm onderzoekt.