De Maargies Hoeve in Kallenkote (Ov.)

De Maargies Hoeve van Lu Nijk, Henny Schoemaker en de drie kinderen, is een florerend melkveebedrijf, met een grote zorgtak op drie locaties, en horeca. Alles grijpt in elkaar op dit bedrijf.

  • 370 koeien
  • 200 stuks jongvee
  • 235 ha land
  • zorgtak op drie locaties
  • horeca

Koeien, zorg en horeca inéén

De Maargies Hoeve van Lu Nijk, Henny Schoemaker en hun drie kinderen, is niet alleen een florerend melkveebedrijf, maar heeft ook een grote zorgtak op inmiddels vier locaties, met horeca. Alles grijpt in elkaar op dit bedrijf.

Toen Lu Nijk in 1987 op 20-jarige leeftijd het melkveebedrijf met zo´n 80 koeien van zijn ouders overnam, kon hij niet bevroeden dat hij nu een groot, florerend bedrijf met 370 melkkoeien en 200 stuks jongvee zou bestieren. Met daarnaast een grote zorgtak waar op vier locaties dagelijks zo´n dertig deelnemers werken, en met een theeschenkerij en een kooklokaal.

Nijk komt uit een boerenfamilie waarin willen groeien vrij vanzelfsprekend is. “Ik ben ook een ondernemer, iemand die altijd de kansen probeert te pakken als ze zich voordoen. Zo heb ik in 1988 al een boerderij met land bijgekocht en het melkveebedrijf is daarna gestaag doorgegroeid.” In 2016 nam Nijk een bedrijf in Wapserveen over waar nu het oudste jongvee en de droge koeien staan.

Van jongs af aan was Nijk geïnteresseerd in de zorg. Toen zorgboerderijen in de jaren ’90 opkwamen, is hij er zich in gaan verdiepen. “In Overijssel waren we een van de eersten die ermee begonnen, en ja, de zorgtak is behoorlijk uit de hand gelopen”, zegt Nijk lachend. Twintig jaar geleden begon dat met één deelnemer, een autistische jongen, die nog steeds op De Maargies Hoeve werkt. “De zorg werd een rode draad in ons bedrijf en een aantal deelnemers van het begin is hier altijd gebleven. Het zijn eigenlijk collega’s geworden. Ze zijn hier echt op hun plaats.” Dagelijks zijn er nu wel dertig zorgmedewerkers actief in de zorgtak.

De kippenschuur werd omgebouwd tot kantine voor de zorgmedewerkers, er kwam een crisis-, logeer- en vakantieopvang bij. In 2010 werd de theeschenkerij geopend. Enkele jaren geleden kocht Nijk een oude dorpsschool, knapte die helemaal op, en begon daar een zorgrestaurant. In dit kooklokaal wordt enkele avonden per week een driegangenmaaltijd geserveerd. De ruimte wordt ook verhuurd voor bijvoorbeeld feesten of kookworkshops.

Nijk vindt het een mooie uitdaging om alle drie de bedrijfstakken zoveel mogelijk in elkaar te laten grijpen. Zorgmedewerkers zijn actief op het agrarische bedrijf en de horeca, groenten die overblijven van het kooklokaal gaan naar de voedselbank, brood dat overblijft van de voedselbank gaat naar de koeien, op energiegebied wordt de warmte uit de melk teruggewonnen gebruikt voor verwarming. Nijk legt de nadruk op de openheid van zijn bedrijf en de laagdrempeligheid naar de burgers. “Iedereen is welkom op De Maargies Hoeve, mag overal rondkijken en genieten van wat elk seizoen te bieden heeft.”

Een grote verandering voor het melkveebedrijf is dat Nijk vanaf 1 maart Friesland Foods vaarwel zegt, dat decennia de afnemer was, en overstapt naar A-ware. Hij gaat meedoen aan het duurzame huismerkconcept dat A-ware met Albert Heijn heeft opgezet. In dit concept krijgen koeien meer rust, licht, lucht, gras en ruimte dan gangbaar. Daarnaast wordt de biodiversiteit van de bodem bevorderd en ontstaat er kruidenrijk grasland. “Het Albert Heijnconcept past goed bij ons. Ik ben erg voor de coöperatieve gedachte, maar de regelgeving van Friesland Foods past niet langer bij ons bedrijf”, zo motiveert Nijk de overstap. Albert Heijnmelk levert drie cent extra per kilo op, waarvan 1,5 cent opgaat aan extra kosten voor het concept en de andere 1,5 cent extra marge is.

In de komende jaren zal de logeervoorziening van de zorgtak verder uitbreiden, er komt een houtbewerkingsplaats bij en Nijk wil van 100 naar 1.300 zonnepanelen en zo groene stroomleverancier worden. Want alleen op de winkel passen, dat is niets voor Nijk.