Familie Sturm, akkerbouwer in Ens (Fl.)

Maatschap Sturm teelt aardappelen, graan, suikerbieten, uien, peen en witlof. Het bedrijf maakt een snelle groei door en richt zich op precisielandbouw, onder meer als deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw. Behoud en verbetering van de bodemkwaliteit staan voorop.

  • 160 ha teelten in aardappelen, suikerbieten, uien, peen, witlof en graan
  • precisielandbouw

Precisielandbouw ontwikkelen

Akkerbouwbedrijf Sturm in Ens (Fl.) maakt een snelle groei door. Vader Koos Sturm, moeder Jozefien en zonen Max en Gijs voeren het 160 hectare grote bedrijf in maatschap. Ontwikkelen van precisielandbouw en de eigen mechanisatie zijn belangrijke onderdelen.

Op akkerbouwbedrijf Sturm is een nieuwe generatie aan de slag. Zoon Max Sturm is, naast zijn opleiding Agribusiness in Leeuwarden, actief op het akkerbouwbedrijf. Hij doet dit samen met zijn broer Gijs, die fulltime in het bedrijf werkt. Het bedrijf is deelnemer aan de Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL), een project van Wageningen UR (WUR), Aeres Hogeschool en Proagrica. “We zijn vorig jaar gestart met de deelname aan het project. Het houdt in dat we twee jaar ondersteuning krijgen bij de verdere ontwikkeling van precisielandbouw op ons bedrijf. We hebben een expert van WUR die ons ondersteunt”, zo geeft Max Sturm aan.

Precisielandbouw was geen totaal nieuwe ontwikkeling voor Sturm. De akkerbouwers waren al hiermee bezig en dan vooral met gps-gebruik, bijvoorbeeld bij het ploegen. Met de deelname aan de NPPL krijgt de precisielandbouw op het bedrijf meer inhoud. “We richten ons nu vooral op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Zo passen we bijvoorbeeld bodemherbiciden toe in combinatie met het lutumgehalte in de grond, zodat we kunnen besparen op het middelengebruik. Ook bij de loofdoding kunnen we gerichter middelen inzetten omdat we informatie over de bladmassa beschikbaar hebben”, zegt Max.

Max Sturm schat in dat ze het afgelopen teeltseizoen met de inzet van de precisielandbouw zo’n 10% aan gewasbeschermingsmiddelen hebben kunnen besparen. Het bedrijf wil verder stappen zetten met het variabel strooien van kunstmest en het in kaart brengen van onkruiden zoals akkerdistels in de teelten om deze gericht te kunnen bestrijden. Voor dat laatste wordt een drone ingezet die het onkruid detecteert. Deze informatie wordt in een digitale taakkaart omgezet waarmee vervolgens de spuitapparatuur kan worden bediend.

Akkerbouwbedrijf Sturm is de laatste twee jaar hard gegroeid van 100 hectare naar 160 hectare. Het teeltplan bestaat in de basis uit suikerbieten, tarwe en (consumptie)aardappelen. Daarnaast teelt Sturm zaaiuien, winterpeen en witlofwortels. De aardappelen worden op contract afgezet via Aviko. Voor de winterpeen en de zaaiuien zoekt Sturm de vrije markt op. Voor de teelten is gekozen voor eigen (lichte) mechanisatie. Voordelen is dat ze zelf het beste bewerkings- of oogstmoment kunnen bepalen en het past in hun filosofie om de kwaliteit van de bodem te behouden en te verbeteren.

De snelle groei van het bedrijf heeft vooral te maken met het instappen van Max en Gijs in het bedrijf. “We moeten groeien om voldoende inkomen voor meerdere gezinnen uit het bedrijf te halen. Daarbij is het belangrijk dat we kiezen voor continuïteit vandaar de contractafzet van de aardappelen”, aldus Max. De groei in hectares is niet door de aankoop van grond maar door pacht, en dan met name de kortlopende pacht. “RVO.nl biedt dan grond aan voor een periode korter dan zes jaar waarop we ons als bedrijf inschrijven. Er is veel kritiek op deze pachtvorm, maar voor ons is het wel een manier om te groeien.”

De ondernemersvisie van vader Koos is dat het akkerbouwbedrijf nu wordt ingericht voor zijn zonen. “We bespreken natuurlijk onze plannen en beslissingen nemen we samen. Voor mij is het wel belangrijk dat er een bedrijf komt zoals de jongens dat willen. Zij moeten ermee verder.”

Een kernwaarde voor maatschap Sturm is maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. Dat doen ze door het bedrijf open te stellen voor bijvoorbeeld scholen en door de inzet van social media. Op Facebook vertelt Sturm welke keuzes ze maken op het bedrijf en leggen ze uit waarom. “We vinden het als belangrijk om als landbouwbedrijf te vertellen wat we doen en waarom we het doen”, zo besluit Max Sturm.