Weerribben Zuivel

Klaas de Lange, dochter Kim en zoon Arvin, melkvee- en zuivelbedrijf in Nederland (Ov.)

• 400 biologische melkkoeien
• eigen zuivel- en boterfabriek
• zorgboerderij

Samenwerken voor sterk merk

Het biologisch melkveebedrijf met Weerribben Zuivel eigen zuivelfabriek van Klaas de Lange ontwikkelde met Weerribben Zuivel een sterk merk. En dat naast een natuurgebied.

Weerribben Zuivel ligt – hoe kan het ook anders met deze naam – direct naast een van de grootste laagveenmoerassen van Europa: Nationaal Park Weerribben-Wieden, in de kop van Overijssel. Klaas de Lange is al de vierde generatie die hier boert. “Het is best ingewikkeld om pal naast zo’n mooi natuurgebied een flink melkveebedrijf te hebben. Vele collega’s zouden al zijn verhuisd.”

Zo niet Klaas. Sterker nog: hij buit de ligging juist uit. In 1984 besloot hij met zijn vader over te stappen op biologische melkveehouderij en met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten in overleg te gaan over natuurbeheer op zijn land. “Het is prachtig om hier te kunnen wonen en werken. Zo’n 30% van ons areaal is van hoge landschappelijke waarde. Daar hebben we beheersovereenkomsten voor afgesloten. Met veel oog voor biodiversiteit en weidevogelbeheer werken we samen met de natuur. Wij waren daar voorlopers in. Vele collega’s en ministers zijn hier komen kijken.”

De Lange vond het jammer dat zijn biologische melk anoniem in de tanks van de coöperatie verdween. Zodoende begon zijn vrouw Annie begin jaren negentig in een bijgebouw met kleinschalige verwerking van de bio-melk. Eerst tot kwark en yoghurt die werd afgezet via melkboeren, later in kleine dorpssupermarkten, tegenwoordig in grote supermarkten en Ekoplaza-winkels in de regio.

Inmiddels omvat het bedrijf zo’n 400 koeien en een eigen zuivelfabriek en sinds 2018 ook een boterfabriek in Steenwijk. Inclusief de ‘boerenlandvogelmelk’ van andere bioboeren in de regio verwerkt Weerribben Zuivel in totaal circa 9 miljoen kilo melk. Eind 2015 nam Weerribben Zuivel het merk Zuiver Zuivel over van FrieslandCampina. De ongeveer 5 miljoen kilo melk van 25 biologisch-dynamische boeren wordt nu niet meer in Limmen verwerkt, maar bij De Lange.

Samenwerking
“We hebben 25 jaar gebouwd aan het merk Weerribben Zuivel. Dat merk kon groot worden door er letterlijk en figuurlijk flink in te investeren. Goede samenwerking met de groothandel en andere ketenpartijen heeft het ook tot een succes gemaakt”, stelt De Jonge. Weerribben Zuivel gaat in de prijsvorming uit van de kostprijs voor de boeren plus de kosten voor productie, verpakken en logistiek. De retailer kan een marge van 20% rekenen. Dan komt een liter halfvolle bio-melk uit op een adviesprijs van 99 cent. Zo verdienen alle partijen er een boterham aan. In totaal werken er bij en voor Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel tussen de 70 en 80 mensen.

Sinds vier jaar heeft Weerribben Zuivel ook een zorgboerderij op een aparte locatie. Die staat onder leiding van Annie de Lange. Daar komen gemiddeld dertig zorgcliënten per week in de dagbesteding en er zijn enkele logeerplekken voor de weekends. “De zorgboerderij is een waardevolle aanvulling op ons bedrijf”, stelt Klaas. “Wij zijn gezond, hebben succes en geluk gehad. Dat geldt niet voor iedereen in onze maatschappij. Bij ons kunnen mensen ontspannen, aan een dagritme wennen en zonder druk lekker aan het werk. Dat geeft hen kleur in het leven. Zo produceert ons bedrijf niet alleen gezond en verantwoord voedsel, maar bieden we ook ontspanning en zingeving.”

Kwaliteit
De grootste uitdaging voor de komende jaren is voor De Lange vooral groeien in kwaliteit, niet in kwantiteit. “We werken verder aan de biodiversiteit, ook bij onze toeleverende boeren. We willen de stal en de zuivelfabriek wat verbouwen, zodat bezoekers beter kunnen zien hoe we hier werken. Daarnaast willen we de structuur van onze onderneming zo inrichten dat onze kinderen er een duidelijke eigen plek in krijgen en daarbinnen zelf kunnen ondernemen.” Daarnaast komen er maximaal 6.000 zonnepanelen op de daken om richting CO2-neutraal te kunnen gaan.